Kategoria: Ogłoszenia dyrektora

Przepisy prawa i materiały infor. w sprawie rekrutacji

Dla Kandydatów po szkole podstawowej: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/610/1 Dla Kandydatów po gimnazjum: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1 Dla wszystkich Kandydatów: Rozdział 6 ustawy Prawo oświatowe http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/996/ http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2245/1 Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty http://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/1746,Zarzadzenie-Nr-10-z-dnia-29-stycznia-2019-r.html Materiały Ministerstwa Edukacji dotyczące…

Accessibility Toolbar