Nauczyciele uczący w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica

 1. Łyżwińska Joanna – przedmioty zawodowe budowlane
 2. Lewandowska Iwona – przedmioty zawodowe ochrona środowiska i źródła odnawialne
 3. Stander Maria – matematyka
 4. Banasik Dominika – matematyka
 5. Bańkowski Krzysztof – religia
 6. Bogucka Halina – wychowanie fizyczne
 7. Borowiecki Jarosław – religia
 8. Borkowski Piotr – przedmioty zawodowe samochodowe
 9. Celmer Katarzyna – język angielski
 10. Duliniec Maria – podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe ekonomiczne
 11. Frąckiewicz Kinga – chemia, laboratorium ochrony środowiska
 12. Gilewski Leszek – język polski
 13. Gwiazdowska Iwona – biologia, wdż
 14. Ignaczewski Włodzimierz – muzyka, wiedza o kulturze
 15. Jeziorski Jarosław – historia, historia i społeczeństwo, wos, etyka
 16. Kaczyńska Ewa – przedmioty zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
 17. Kijewska Lidia – plastyka, zajęcia artystyczne
 18. Kobierski Jakub – przedmioty zawodowe informatyczne
 19. Kolibska Dorota – język angielski
 20. Kossakowski Adam – przedmioty zawodowe samochodowe
 21. Kowalicka Grażyna – język rosyjski, biblioteka
 22. Kowalski Jerzy – kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe ochrona środowiska i odnawialne źródła energii, EDB, geografia
 23. Kułakowska Izabela – przedmioty zawodowe budowlane
 24. Kutyła Lidia – historia, historia i społeczeństwo, wos
 25. Lemanowicz Ireneusz – geografia
 26. Magda Ernest – przedmioty zawodowe odnawialne źródła energii
 27. Majewska Iwona – przedmioty zawodowe informatyczne
 28. Maksymowicz Elena – język rosyjski, język francuski
 29. Marchwińśka Urszula – pedagog szkolny
 30. Mączka Agnieszka – język angielski, język polski, wok
 31. Mikitiuk Jadwiga – język angielski
 32. Motylewska Jolanta – biblioteka
 33. Mróz Anna – matematyka
 34. Mysińska Agnieszka – psycholog
 35. Olszowy Dariusz – matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
 36. Paluchowski Marian – kierownik szkolenia praktycznego, BHP, technika
 37. Paluchowska Katarzyna – przedmioty zawodowe budowlane
 38. Polit Dorota – język niemiecki
 39. Prajzner Ewa – przedmioty zawodowe informatyczne
 40. Prokocki Krzysztof – przedmioty zawodowe samochodowe, elektroenergetyka
 41. Sałata Piotr – fizyka, elektroenergetyka
 42. Sarnacki Adam – wychowanie fizyczne
 43. Sarnacka Helena – język polski
 44. Skorupska Agnieszka – matematyka
 45. Stan – Surma Karolina – język angielski
 46. Surmak Katarzyna – wychowanie fizyczne
 47. Szcząchor Jerzy – wychowanie fizyczne
 48. Szmyd Monika – język polski
 49. Szymański Łukasz – przedmioty zawodowe informatyczne
 50. Tracz Elżbieta – język polski
 51. Wiśniewski Artur – przedmioty zawodowe budowlane
 52. Wołek Dominika – psycholog
 53. Zgiet Monika – przedmioty zawodowe ekonomiczne, informatyka
 54. Zieliński Dariusz – wychowanie fizyczne
 55. Zientek Blanka – psycholog
 56. Zimoch Barbara – matematyka
 57. Złotkowska Monika – religia
 58. Zwolińska Teresa – matematyka
 59. Kowalska Ewa – język angielski
 60. Sęczek Anna – język polski
 61. Molęda Agnieszka – przedmioty zawodowe informatyczne
 62. Sajkowska Joanna – religia
 63. Domachowska Izabela – język niemiecki
 64. Golowska Aneta – przedmioty zawodowe budowlane