Nauczyciele uczący w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica

1. Łyżwińska Joanna – przedmioty zawodowe budowlane
2. Bogucka Halina – wychowanie fizyczne
3. Stander Maria – matematyka
4. Ks. Augustyniak Dominik – religia
5. Bańkowski Krzysztof – religia
6. Bartoszewicz Radosław – wychowanie fizyczne
7. Bator Magdalena – informatyka, przedmiotyzawodowe informatyczne
8. Borkowski Piotr – przedmioty zawodowe samochodowe
9. Celmer Katarzyna – język angielski
10. Frąckiewicz Kinga – chemia, laboratorium ochrony środowiska
11. Gwiazdowska Iwona – biologia, wdż
12. Jeziorski Jarosław – historia, historia i społeczeństwo, wos, etyka
13. Kaczyńska Ewa – przedmioty zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
14. Karolak Robert – religia
15. Kobierski Jakub – przedmioty zawodowe informatyczne
16. Kolibska Dorota – język angielski
17. Kowalicka Grażyna – język rosyjski, biblioteka
18. Kowalska Ewa – język angielski
19. Kowalski Jerzy – kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe ochrona środowiska i odnawialne źródła energii, EDB, geografia
20. Kutyła Lidia – historia, historia i społeczeństwo, wos
21. Lemanowicz Ireneusz – geografia
22. Magda Ernest – przedmioty zawodowe odnawialne źródła energii
23. Majewska Iwona – przedmioty zawodowe informatyczne
24. Maksymowicz Elena – język rosyjski, język francuski
25. Marchwińśka Urszula – pedagog szkolny
26. Mączka Agnieszka – język angielski, język polski, wok
27. Mikitiuk Jadwiga – język angielski
28. Młyński Arkadiusz – przedmioty zawodowe informatyczne
29. Motylewska Jolanta – biblioteka
30. Mróz Anna – matematyka
31. Mysińska Agnieszka – psycholog
32. Paluchowska Katarzyna – przedmioty zawodowe budowlane
33. Paluchowski Marian – kierownik szkolenia praktycznego, BHP, technika
34. Pisarczyk Paulina – zajęcia artystyczne, plastyka
35. Polit Dorota – język niemiecki
36. Prajzner Ewa – przedmioty zawodowe informatyczne
37. Ptak Monika – matematyka
38. Rucikowski Jarosław – informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
39. Sajkowska Joanna – religia
40. Sarnacka Helena – język polski
41. Sarnacki Adam – wychowanie fizyczne
42. Sęczek Anna – język polski
43. Skorupska Agnieszka – matematyka
44. Stan – Surma Karolina – język angielski
45. Surmak Katarzyna – wychowanie fizyczne
46. Szmyd Monika – język polski
47. Szymański Łukasz – przedmioty zawodowe informatyczne
48. Tracz Elżbieta – język polski
49. Wiśniewski Artur – przedmioty zawodowe budowlane
50. Wojewódzki Tadeusz – przedmioty zawodowe samochodowe
51. Wojtyś Bożena – podstawy przedsiębiorczości
52. Zgiet Monika – przedmioty zawodowe ekonomiczne, informatyka
53. Zieliński Dariusz – wychowanie fizyczne
54. Zientek Blanka – psycholog
55. Zimoch Barbara – matematyka
56. Zwierzchowski Adam – edukacja dla bezpieczeństwa
57. Żaczek Paweł – fizyka, elektroenergetyka, elektryczne i elektroniczne wyposażenie samochodów