GRONO PEDAGOGICZNE 2018/2019

Lp nazwisko i imię Przedmiot/y, funkcja
1. Łyżwińska Joanna przedmioty zawodowe budowlane, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
2. Bogucka Halina wychowanie fizyczne, Zastępca Dyrektora  ZS nr 1
3. Lewandowska Iwona przedmioty zawodowe TOŚ, Zastępca Dyrektora  ZS nr 1
4. Ks. Augustyniak Dominik religia
5. Bartoszewicz Radosław wychowanie fizyczne
6. Bator Magdalena informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
7. Borkowski Piotr przedmioty zawodowe samochodowe
8. Chęć Joanna język angielski
9. Celmer Katarzyna język angielski
10. Fabijański Maciej przedmioty zawodowe samochodowe
11 Frąckiewicz Kinga chemia, laboratorium ochrony środowiska
12. Gwiazdowska Iwona biologia, wdż
13. Jeziorski Jarosław historia, historia i społeczeństwo, wos, etyka
14. Kaczyńska Ewa przedmioty zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
15. Kijewska Lidia biblioteka, EDB, zajęcia artystyczne, plastyka
16. Kobierski Jakub przedmioty zawodowe informatyczne
17. Kowalska Ewa język angielski
18. Kowalski Jerzy kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe ochrona środowiska i odnawialne źródła energii
19. Kutyła Lidia historia, historia i społeczeństwo, wos
20. Lemanowicz Ireneusz geografia
21. Magda Ernest przedmioty zawodowe odnawialne źródła energii
22. Majewska Iwona przedmioty zawodowe informatyczne
23. Maksymowicz Elena język rosyjski, język francuski
24. Marchwińska Urszula pedagog szkolny
25. Mączka Agnieszka język angielski, język polski, wok
26. Mikitiuk Jadwiga język angielski
27. Młyński Arkadiusz przedmioty zawodowe informatyczne
28. Motylewska Jolanta biblioteka
29. Mróz Anna matematyka
30. Mysińska Agnieszka psycholog
31. Olszowy Dariusz matematyka, informatyka
32. Paluchowska Katarzyna przedmioty zawodowe budowlane
33. Paluchowski Marian BHP
34. Piktel Ryszard fizyka, przedmioty zawodowe
35. Piórkowski Piotr przedmioty zawodowe samochodowe
36. Polit Dorota język niemiecki
37. Prajzner Ewa przedmioty zawodowe informatyczne
38. Ptak Monika matematyka
39. Rucikowski Jarosław przedmioty zawodowe informatyczne
40. Sajkowska Joanna religia
41. Sarnacka Helena język polski
42. Sarnacki Adam wychowanie fizyczne
43. Sęczek Anna język polski
44. Skorupska Agnieszka matematyka
45. Stander Maria matematyka
46. Surmak Katarzyna wychowanie fizyczne
47. Szmyd Monika język polski
48. Szymański Łukasz przedmioty zawodowe informatyczne
49. Tracz Elżbieta język polski
50. Wiśniewski Artur przedmioty zawodowe budowlane
51. Wojewódzki Tadeusz przedmioty zawodowe samochodowe
52. Wojtyś Bożena podstawy przedsiębiorczości
53. Zgiet Monika przedmioty zawodowe ekonomiczne, informatyka
54. Zieliński Dariusz wychowanie fizyczne
55. Zientek Blanka psycholog
56. Zwierzchowski  Adam edukacja dla bezpieczeństwa