Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii

„Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii” (w partnerstwie)

IX.2014 – VIII.2015

Priorytet IX, „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” – rozliczony; wartość ok. 551tys.; dla 55 uczniów Technikum (technik ochrony środowiska, technik budownictwa); zajęcia poprawiające umiejętności kluczowe, w tym z jęz. angielskiego, polskiego i matematyki szkolenie zawodowe z zakresu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, dodatkowe praktyki i staże, dodatkowe wsparcie pedagogiczne, doradztwo zawodowe; przygotowanie do otwarcia nowego kierunku kształcenia w Technikum ? doposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Accessibility Toolbar