?Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii? (w partnerstwie)

IX.2014 ? VIII.2015

Priorytet IX, ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach?, Działanie 9.2 ?Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego? – rozliczony; wartość ok. 551tys.; dla 55 uczniów Technikum (technik ochrony środowiska, technik budownictwa); zajęcia poprawiające umiejętności kluczowe, w tym z jęz. angielskiego, polskiego i matematyki szkolenie zawodowe z zakresu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, dodatkowe praktyki i staże, dodatkowe wsparcie pedagogiczne, doradztwo zawodowe; przygotowanie do otwarcia nowego kierunku kształcenia w Technikum ? doposażenia pracowni kształcenia zawodowego.