Dostosowanie kształcenia zawodowego ( w partnerstwie)

Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb mazowieckiego rynku pracy w obszarze IT – nowe możliwości dla technika informatyka i teleinformatyka ( w partnerstwie)

Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Czas trwania projektu: 01.08.2017 – 31.12.2018

Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy dla zawodów technik informatyk i teleinformatyk.  W ramach projektu 40 uczniów podniesie swoje kwalifikacje  poprzez realizacje profesjonalnych szkoleń i staży zawodowych.  Ponadto, projekt zakłada doposażenie pracowni zawodowej.

 Wartość projektu: 431 975,00

Accessibility Toolbar