ul. Promyka 24/26

05-800 Pruszków

Bank Spółdzielczy w Pruszkowie

nr konta

30 8931 0003 0730 0169 2000 0001

NIP 534-194-00-89