ul. Promyka 24/26 

05-800 Pruszków

Bank Spółdzielczy w Pruszkowie

nr konta

43 8931 0003 0730 0169 4000 0003

NIP 534-194-00-89