WZORY DOKUMENTÓW 2024/2025

 

Zakończyliśmy I etap rekrutacji – czyli składanie wniosków.

 

od 19 lipca 2024 r.  do 24 lipca 2024 r.  do godz. 15.00

Zapraszamy  zakwalifikowanych kandydatów/rodziców kandydatów do naszej szkoły w celu potwierdzenia  woli przyjęcia poprzez złożenie ORYGINAŁÓW dokumentów: 

do Technikum 

1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

2. zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

Po założeniu dokumentów kandydat otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy, od którego zaświadczenie będzie można dostarczyć w uzgodnionym ze szkołą terminie, nie później niż do 20 sierpnia 2024r

do Branżowej Szkoły I stopnia 

1. złożenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub oświadczenia pracodawcy o woli zatrudnienia kandydata i podpisaniu takiej umowy dniem 1 września 2024 r.  

2. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

3. zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

Po założeniu dokumentów kandydat otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy (do odbioru w OHP, pokój nr 10), od którego zaświadczenie będzie można dostarczyć w uzgodnionym ze szkołą terminie, nie później niż do 20 sierpnia 2024r.

 

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z procedurami!

 

Droga Kandydatko, drogi Kandydacie,
1. wypełnij wniosek o przyjęcie do naszej szkoły – formularz będzie dostępny na stronie od 15 maja!
2. sprawdź czy poprawnie wypełniłeś wszystkie informacje
3. kliknij przycisk WYŚLIJ
4. wydrukuj formularz
5. poproś rodzica/prawnego opiekuna o podpisanie w wyznaczonych miejscach
6. przynieś do pokoju nr 17 – kancelaria uczniowska

Pamiętaj, że brak podpisu lub danych w formularzu jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O PRZYJECIE DO SZKOŁY od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r.  do godz. 15.00

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów CUDZOZIEMCÓW do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2024/25 odbywać się będzie w dniach 29-31 lipca 2024r

 

 

 
 

Accessibility Toolbar