WZORY DOKUMENTÓW 2024/2025

REKRUTACJA 2024/25

 
HARMONOGRAM REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH  5-letniego TECHNIKUM i 3-letniej BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO STOPNIA na rok szk. 2024/2025 (*.pdf)

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z procedurami!

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O PRZYJECIE DO SZKOŁY od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r.  do godz. 15.00

5-letniego Technikum

ZASADY REKRUTACJI do pięcioletniego TECHNIKUM w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie na rok szkolny 2024/2025 (*.pdf)

3-letniej Branżowej Szkoły I  stopnia

ZASADY REKRUTACJI do trzyletniej BRANŻOWEJ SZKOŁY I stopnia w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie na rok szkolny 2024/2025 (*.pdf)

Droga Kandydatko, drogi Kandydacie,
1. wypełnij wniosek o przyjęcie do naszej szkoły – formularz będzie dostępny na stronie od 15 maja!
2. sprawdź czy poprawnie wypełniłeś wszystkie informacje
3. kliknij przycisk WYŚLIJ
4. wydrukuj formularz
5. poproś rodzica/prawnego opiekuna o podpisanie w wyznaczonych miejscach
6. przynieś do pokoju nr 17 – kancelaria uczniowska

Pamiętaj, że brak podpisu lub danych w formularzu jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

 

UWAGA !!! W przypadku, gdy we wniosku o przyjęcie do szkoły zaznaczyłaś/-eś opcję  

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (pdf)
Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny (pdf)
 konieczne jest dostarczenie tego OŚWIADCZENIA na druku zamieszczonym powyżej

 

Accessibility Toolbar