Terminarz organizacji roku szkolnego 2019/2020

Lp Zagadnienia Terminy
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r. – poniedziałek
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3 Zakończenie I okresu roku szkol. 2018/2019 17 stycznia 2020 r.
4 Ferie zimowe 10 – 23 lutego 2020 r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 9– 14 kwietnia 2020 r.
6 Praktyki zawodowe (III klasy Technikum) 20 kwietnia – 15 maja 2020
7 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w Technikum  

24 kwietnia 2020 r. – piątek

8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r. piątek
9 Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020
11 Egzaminy próbne w roku szk. 2019/2020
maturalny 19.11 – 12.12.2019 oraz marzec 2020 (egzaminy ustne)
z kwalifikacji zawodowych i zawodowe do 15 listopada 2019; marzec – kwiecień 2020
12 Egzamin maturalny w 2019 r.:
część ustna jęz. polski: 7 – 22 maja 2020
jęz. obcy nowożytny 4 -22 maja 2020
część pisemna 4 – 18 maja 2020
terminy dodatkowe 1 – 19 czerwca 2020
terminy poprawkowe 24 – 25 sierpnia 2020
 

 

 

 

14

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe:
w okresie zimowym styczeń

2020r.

etap pisemny 10 stycznia 2020
 

etap praktyczny

9 – 29 stycznia 2020

 

 

w okresie letnim

czerwiec – lipiec 2020 r.

etap pisemny 23 czerwca 2020
 

etap praktyczny

22 czerwca – 9 lipca 2020
15 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
egzamin z kwalifikacji zawodowych/zawodowy 10 stycznia 2020

23 czerwca 2020

egzamin maturalny 4 maja 2020 (pn.)

5 maja 2020 (wt.)

6 maja 2020 (śr.)

 

Inne

2 – 3 stycznia 2020 (czw., pt.)

12 czerwca 2020 (pt.)