Terminarz organizacji roku szkolnego 2017/2018

 

Lp Zagadnienia Terminy
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r. – poniedziałek
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
3 Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2018 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 29marca – 3 kwietnia 2018 r.
5 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

·         część humanistyczna

·         część matematyczno-przyrodnicza

·         język obcy nowożytny

 

 

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

 

6 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół zasadniczych)  

27 kwietnia 2018 r. – piątek

7 Egzamin maturalny:

·         część ustna

·         część pisemna

 

7.05 – 25.05. 2018 r.

4.05 – 18.05.2018 r.

 

 

 

 

8

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
 

w okresie zimowym

 

 

etap pisemny  11 stycznia – 2018 r
 

etap praktyczny

10 stycznia – 2018 r – „d”

12 styczeń – 17 luty – 2018 –   „w”, „wk”, „dk”

 

w okresie letnim

 

 

etap pisemny 19 czerwca – 2018 r
 

etap praktyczny

26 czerwca – „d”

22 czerwca – 4 lipca – 2018

„w”, „wk”, „dk”

9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r – piątek
10 Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018
11 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • egzamin gimnazjalny – część pisemna z j. obcego

 

 

  • egzamin maturalny – część pisemna z j. obcego

 

 

 

  • inne

 

 

–  20 kwietnia 2018 r – piątek

 

 

–  8 maja 2018 r – wtorek

 

 

 

–  2,3  listopad 2017 r. –  czwartek, piątek  (po Święcie Zmarłych)

–  30 kwiecień 2018 r – poniedziałek (przed 1 maja), 2 maja 2018 r – środa (przed 3 maja i po 1 maja)

–  1 czerwca 2018 r – piątek    ( po Bożym Ciele)

 

I okres dla wszystkich klas do 12 stycznia 2018 r.