Terminarz organizacji roku szkolnego 2018/2019

 

Lp Zagadnienia Terminy
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r. – poniedziałek
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
3 Zakończenie I okresu roku szkol. 2018/2019 11 stycznia 2019 r.
4 Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
6 Praktyki zawodowe (III klasy Technikum) 24 kwietnia – 24 maja 2019
7 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w Technikum  

26 kwietnia 2019 r. – piątek

8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r. pt.
9 Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019
10 Sierpniowe egzaminy poprawkowe:
maturalne 20 – 21 sierpnia 2019
szkolne 26 – 28 sierpnia 2019
11 Egzaminy próbne w roku szk. 2018/2019
gimnazjalny 19 – 30 listopada 2018
maturalny 19.11 – 7.12.2018 oraz marzec 2019 (egzaminy ustne)
z kwalifikacji zawodowych do 16 listopada 2018; marzec – kwiecień 2019
12 Egzamin gimnazjalny w 2019 r.
część humanistyczna 10 kwietnia 2019 r. (środa)
część matematyczno-przyrodnicza 11 kwietnia2019 r. (czw.)
język obcy nowożytny 12 kwietnia 2019 r. (pt.)
terminy dodatkowe 3 – 5 czerwca 2019 r. (pn.– śr.)
13 Egzamin maturalny w 2019 r.:
część ustna jęz. polski: 9 -22 maja
jęz. obcy nowożytny 6 -25 maja
część pisemna 6 – 20 maja
terminy dodatkowe 3 – 14 czerwca
 

 

 

 

14

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
 

w okresie zimowym styczeń –luty

2019 r.

 

 

etap pisemny  10 stycznia czw.  (A.35, A.36, B.16, B.30, E.14, M.18, M.42, B.21, B.22) + ew. poprawkowe
 

etap praktyczny

9.01 śr.– „d” (B.22, M.42)

11 – 21.01 oraz 8 – 13.02 2019 r. – „w” (B.16, B.21, M.18)

12 -15.01 – „dk” (E.14)

15 -17.01 – „dk” (A.35)

17 – 19.01– „dk” (A.36, B.30)

 

w okresie letnim czerwiec – lipiec 2019 r.

 

 

etap pisemny 18.06 wt. (B.33, E.12, E.13, M.12 oraz kwalifikacje w ZSZ)
 

etap praktyczny

17.06 pn.– „d” (B.33)

21.06 – 4.07– „w” (M.12 oraz kwalifikacje w ZSZ)

24 –30.06 – „wk”(E.12)

26.06 -3.07– „wk” (E.13)

15 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
egzamin z kwalifikacji zawodowych 10 stycznia 2019 (czw.)

18 czerwca 2019 (wt.)

egzamin gimnazjalny – część pisemna z jęz. obcego 12 kwietnia 2019 (pt.)
egzamin maturalny – część pisemna z jęz. obcego 8 maja 2019 (śr.)
 

Inne

2 listopada 2018 (pt.)

2 maja 2019 (czw.)