Terminy obowiązkowych zebrań z rodzicami i dni  otwartych

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

1

20.09.2018 r. (czwartek)

godz. 17.15 klasy I – sala gimnastyczna

godz. 18.00 spotkania z wychowawcami klas  w salach lekcyjnych

 

– obowiązkowe dla wszystkich klas –zasady i przepisy obowiązujące w szkole, plan działań wychowawczych

 

 

2

 

8.11.2018 r.  (czwartek)

godz. 18.00

 

 

– dzień otwarty dla rodziców uczniów

 

 

3

 

13.12.2018 r. (czwartek)

godz. 18

 

 

–  obowiązkowe – zagrożenia oceną ndst.

 

 

4

 

10.01.2019 r. godz. 18.00 (czwartek)

 

– obowiązkowe – wyniki klasyfikacji za  I. okres roku szk. 2018/2019

 

 

5

21.03.2019 r. godz. 18.00 (czwartek)  

– obowiązkowe dla klas IV Technikum –  klasyfikacja wstępna

– dzień otwarty dla rodziców uczniów

 

6

 

23.05.2019 r. godz. 18.00 (czwartek)

 

 

– obowiązkowe dla wszystkich klas –

  wstępna klasyfikacja roczna