Terminy obowiązkowych zebrań z rodzicami i dni  otwartych

w roku szkolnym 2019/2020

 

  TERMIN TEMATYKA ZEBRAŃ
 

1

12.09.2019 r. (czwartek)

godz. 17.30 klasy I – sala gimnastyczna

godz. 18.00 spotkania z wychowawcami klas  w salach lekcyjnych

– obowiązkowe dla wszystkich klas –zasady i przepisy obowiązujące w szkole, zasady oceniania, terminarz roku szkolnego, plan działań wychowawczych

 

 

2

14.11.2019 r.  (czwartek)

godz. 18.00

– dzień otwarty dla rodziców uczniów
 

3

12.12.2019 r. (czwartek)

godz. 18.00

–  obowiązkowe – zagrożenia oceną ndst.
 

4

16.01.2020 r. godz. 18.00 (czwartek) – obowiązkowe – wyniki klasyfikacji w I. okresie roku szk. 2019/2020
 

5

19.03.2020 r. godz. 18.00 (czwartek)

                    

 

– obowiązkowe dla klas IV Technikum –

   klasyfikacja wstępna

– dzień otwarty

 

6

28.05.2020 r. godz. 18.00 (czwartek)  – obowiązkowe dla wszystkich klas

– wstępna klasyfikacja roczna

– dzień otwarty