Kierunki kształcenia w Technikum

Kierunki kształcenia w Technikum – rok szkolny 2024/25 

1A – TECHNIK INFORMATYK
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
matematyka
NAUKA JĘZYKÓW:
 j. angielski – poziom III.1.P (kontynuacja 1. języka ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie podstawowym) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi)
 j. niemiecki – poziom III.2.0 (od początku w klasie I szkoły ponadpodstawowej – A2
PRZEDMIOTY ZAWODOWE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
teoretyczne:
 bezpieczeństwo i higiena pracy
język obcy zawodowy
urządzenia techniki komputerowej
lokalne sieci komputerowe
systemy operacyjne
projektowanie stron internetowych
projektowanie i administrowanie bazami danych
programowanie aplikacji internetowych
praktyczne:
pracownia urządzeń techniki komputerowej
pracownia lokalnych sieci komputerowych
pracownia systemów operacyjnych
pracownia – projektowanie stron internetowych
pracownia – projektowanie i administrowanie bazami danych
pracownia – programowanie aplikacji internetowych
praktyka zawodowa – 8 tygodni
EGZAMINY:
INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI:
 j. polski
j. angielski
matematyka
informatyka

 

1D – TECHNIK BUDOWNICTWA
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
matematyka
NAUKA JĘZYKÓW:
 j. angielski – poziom III.1.P (kontynuacja 1. języka ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie podstawowym) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi)
 j. niemiecki – poziom III.2.0 (od początku w klasie I szkoły ponadpodstawowej – A2
PRZEDMIOTY ZAWODOWE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
teoretyczne:
 bezpieczeństwo i higiena pracy
język obcy zawodowy
podstawy budownictwa
organizacja robót budowlanych
instalacje budowlane
wykonywanie robót betoniarskich
praktyczne:
rysunek budowlany
wykonywanie robót zbrojarskich – pracownia
wykonywanie robót betoniarsko-zbrojarskich (CKZ)
pracownia – podstawy projektowania konstrukcji
pracownia – organizacja robót budowlanych
pracownia – sporządzanie kosztorysów
komputerowe wspomaganie projektowania
praktyka zawodowa – 8 tygodni
EGZAMINY:
BUD.01 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
BUD.02 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI:
 j. polski
j. angielski
matematyka
plastyka

 

1S – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
matematyka
NAUKA JĘZYKÓW:
 j. angielski – poziom III.1.P (kontynuacja 1. języka ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie podstawowym) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi)
j. rosyjski – poziom III.2.0 (od początku w klasie I szkoły ponadpodstawowej – A2
PRZEDMIOTY ZAWODOWE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
teoretyczne:
 bezpieczeństwo i higiena pracy
język obcy zawodowy
podstawy budowy maszyn
silniki pojazdów samochodowych
podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
podstawy elektroniki i elektrotechniki
elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami (zakres kursu prawa jazdy kat.B)
organizacja przedsiębiorstwa samochodowego
praktyczne:
obsługa pojazdów samochodowych
diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych (CKZ)
organizacja obsługi pojazdów samochodowych
praktyka zawodowa – 8 tygodni
nauka jazdy pojazdem kat. B na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym (firma zewnętrzna) – dla osób chętnych po ukończeniu 18 r.ż.
EGZAMINY:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI:
 j. polski
j. angielski
matematyka
fizyka

 

1E – TECHNIK EKONOMISTA
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
matematyka
NAUKA JĘZYKÓW:
 j. angielski – poziom III.1.P (kontynuacja 1. języka ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie podstawowym) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi)
j. rosyjski – poziom III.2.0 (od początku w klasie I szkoły ponadpodstawowej – A2
PRZEDMIOTY ZAWODOWE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
teoretyczne:
 bezpieczeństwo i higiena pracy
język obcy zawodowy
podstawy ekonomii i statystyki
zasady rachunkowości
prawo
biznesplan
ekonomia
praktyczne:
pracownia biurowa
pracownia ekonomiczna
biuro rachunkowe
rachunkowość
praktyka zawodowa – 8 tygodni
EGZAMINY:
EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI:
 j. polski
j. angielski
matematyka
fizyka

 

1O – TECHNIK SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
matematyka
NAUKA JĘZYKÓW:
 j. angielski – poziom III.1.P (kontynuacja 1. języka ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie podstawowym) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi)
j. niemiecki – poziom III.2.0 (od początku w klasie I szkoły ponadpodstawowej – A2
PRZEDMIOTY ZAWODOWE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
teoretyczne:
 bezpieczeństwo i higiena pracy
język obcy zawodowy
podstawy mechaniki płynów
urządzenia w energetyce odnawialnej
systemy energetyki odnawialnej
technologia instalacji
podstawy energetyki i metrologii
sterowanie i automatyka systemów energetyki odnawialnej
energetyka a środowisko
eksploatacja systemów energetyki odnawialnej
praktyczne:
pracownia rysunku technicznego
pracownia kosztorysowania i dokumentacji technicznej
pracownia podstaw energetyki i metrologii
pracownia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
pracownia eksploatacji systemów energetyki odnawialnej
praktyka zawodowa – 8 tygodni
EGZAMINY:
ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI:
 j. polski
j. angielski
matematyka
technika

 

 

Accessibility Toolbar