PRZEWODNICZĄCY:

Maciej Olendzki klasa III DS

ZASTĘPCY:

Natalia Kieliszek klasa III AE

Patryk Świder klasa III DS