Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania

„Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania”

IX.2009 – VI.2013

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ? rozliczony; wartość projektu:  3 841 715,00 zł; podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia ogólnego i zawodowego w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej; dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające, koła zainteresowań, warsztaty przedsiębiorczości i psychoedukacyjne, dodatkowe wsparcie psychologiczno – pedagogiczne,  szkolenia zawodowe, wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego i ogólnego, wycieczki edukacyjne. Projekt nakierowany na rozwój kompetencji kluczowych, w tym społecznych oraz zawodowych u uczniów (662 os.);

Accessibility Toolbar