Nowoczesne kształcenie ? nowe możliwości

„Nowoczesne kształcenie – nowe możliwości” (w partnerstwie)

IX.2014 – VIII.2015

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 ?Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego?? rozliczony; wartość ok. 528 tys.; dla 147 uczniów Technikum (technik informatyk, ekonomista, pojazdów samochodowych); zajęcia poprawiające umiejętności kluczowe, w tym z jęz. angielskiego, polskiego i matematyki, kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatów potwierdzających umiejętności zawodowe (informatyczne, projektowania CAD), dodatkowe praktyki i staże, dodatkowe wsparcie pedagogiczne, doradztwo zawodowe, wyposażenie pracowni kształcenia ogólnego i zawodowego.

Accessibility Toolbar