Kompetencje – Rozwój – Sukces ( w partnerstwie)

Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Czas trwania projektu: 01.08.2017 – 31.07.2019

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia  142 uczniów poprzez umożliwienie im udziału w  profesjonalnych kursach, szkoleniach oraz zajęciach laboratoryjnych ściśle związanych z profilem kształcenia. W ramach projektu uczestnicy wezmą udziału w płatnych stażach u przedsiębiorców, których specyfika jest spójna z kierunkiem kształcenia. Ponadto, projekt zakłada doposażenie pracowni zawodowej.

Wartość projektu:  571 832,50 PLN

Accessibility Toolbar