Jestem kandydatem obcokrajowcem

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O PRZYJECIE DO SZKOŁY dla kandydatów CUDZOZIEMCÓW* do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2024/25 od  29 lipca do 31 lipca 2024r.  do godz. 15.00

*O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się Kandydat
a) cudzoziemiec, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w polskim systemie oświaty, przystąpił do egzaminu ósmoklasisty i którego rodzic wnioskuje w okresie rekrutacji o przyjęcie do klasy pierwszej – podlega postępowaniu rekrutacyjnemu jak Kandydaci pochodzenia polskiego;
b) cudzoziemiec lub uczeń pochodzenia polskiego, posługujący się językiem polskim, kształcący się dotychczas w innym systemie oświaty innym niż polski, który posiada świadectwo ukończenia etapu edukacyjnego odpowiadające ukończeniu szkoły podstawowej w polskim systemie oświaty i którego rodzic wnioskuje w okresie rekrutacji o przyjęcie do klasy pierwszej

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do technikum, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Droga Kandydatko, drogi Kandydacie
1. wypełnij wniosek o przyjęcie do naszej szkoły – formularz będzie dostępny na stronie od 29 lipca do 31 lipca do godz. 15:00!
2. sprawdź czy poprawnie wypełniłeś wszystkie informacje
3. kliknij przycisk WYŚLIJ
4. wydrukuj formularz
5. poproś rodzica/prawnego opiekuna o podpisanie w wyznaczonych miejscach
6. przynieś do pokoju nr 17 – kancelaria uczniowska

Pamiętaj, że brak podpisu lub danych w formularzu jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O PRZYJECIE DO SZKOŁY dla kandydatów CUDZOZIEMCÓW* do oddziału przygotowawczego (IU) na rok szkolny 2024/25 od  29 lipca 2024r.

*O przyjęcie do oddziału przygotowawczego może ubiegać się Kandydat cudzoziemiec pochodzenia ukraińskiego, który nie ukończył 19 lat, podejmujący po raz pierwszy naukę w polskiej szkole i nieznający języka polskiego lub znający język polski w stopniu niewystarczającym do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej.

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do oddziału na podstawie decyzji Dyrektora szkoły, po konsultacji z komisją rekrutacyjną, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Droga Kandydatko, drogi Kandydacie
1. wypełnij wniosek o przyjęcie do naszej szkoły – formularz będzie dostępny na stronie od 29 lipca!
2. sprawdź czy poprawnie wypełniłeś wszystkie informacje
3. kliknij przycisk WYŚLIJ
4. wydrukuj formularz
5. poproś rodzica/prawnego opiekuna o podpisanie w wyznaczonych miejscach
6. przynieś do pokoju nr 17 – kancelaria uczniowska

Pamiętaj, że brak podpisu lub danych w formularzu jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

 

Accessibility Toolbar