Dzięki współpracy z OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) oraz Ministerstwem Cyfryzacji mamy przyjemność udostępnić uczniom naszej szkoły mLegitymację. Dzięki aplikacji posiadanie tradycyjnego dokumentu nie jest konieczne, gdyż mLegitymacja w pełni zastępuje dokument papierowy. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Podstawa prawna funkcjonowania mLegitymacji: 

W celu otrzymania mLegitymacji należy złożyć do kancelarii uczniowskiej pisemny wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego oraz przesłać zdjęcie ucznia (w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze nie przekraczającym 5MB) na adres sekretariat@zsnr1-pruszkow.com – na każdy rok szkolny

Wniosek jest dostępny na stronie szkoły lub w kancelarii uczniowskiej.

Pracownik szkoły w ciągu 5 dni roboczych wprowadza dane ucznia do systemu i generuje kod QR wraz z kodem zabezpieczającym, który zostanie wysłany w wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Kody można również odebrać osobiście w kancelarii szkoły. 

Aplikacja mObywatel może być pobrana ze sklepu Google Play 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel 

  Po zainstalowaniu aplikacji należy wybrać pozycję mLegitymacja i dodać dokument skanując kod QR i wpisując uzyskany kod zabezpieczający.  

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

 

WNIOSEK (*.docx)

WNIOSEK (*.pdf)

 

Accessibility Toolbar