W dniach 18.10. -22.10.2021r. był Tydzień Mediacji w tym Międzynarodowy Dzień Mediacji.

W związku z powyższym Zespół Szkół nr 1 w Pruszkowie po raz kolejny http://zsnr1-pruszkow.com/?s=mediacje włączył się do działań na rzecz obchodów tego święta.
Działania te mają na celu profilaktykę przemocy a także rozwoju osobistego i zawodowego uczniów. Mediacja to sposób na rozwiązanie konfliktu, próba dojścia do porozumienia i stworzenia ugody akceptowalnej przez uczestników mediacji. Wśród uczniów naszej szkoły mamy mediatorów rówieśniczych i nauczycieli mediatorów.
Absolwenci naszej szkoły, uczestniczący w sprawie sądowej na wydziale cywilnym, karnym, rodzinnym lub pracowniczym mają szansę wziąć sprawę w swoje ręce i dojść do porozumienia z drugą stroną poza sądem. Rozwiązanie to spisane w formie ugody mediacyjnej, może być złożone w sądzie celem jej zatwierdzenia i nadania klauzuli wykonalności.
W ramach tegorocznych obchodów uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich będą mieli zajęcia edukacyjne z mediatorkami. Uczniowie zwiększą swoją wiedzę na temat istoty konfliktu, odpowiedzialności prawnej, sprawiedliwości retrybutywnej i naprawczej, metod rozwiązywania i rozstrzygania konfliktu.
Poza tym odbędzie się konkurs na plakat promujący mediacje, konkursy z wiedzy, projekcje materiałów filmowych i escape room.

Była MOC :)

Accessibility Toolbar