Miesiąc: grudzień 2021

Taaaaki prezent na święta

W ramach otrzymanego wsparcia z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” zakupiliśmy 6 monitorów interaktywnych. W…

DREIMAL DEUTSCH

W dniu 15 grudnia odbył się w naszej szkole Mazowiecki Konkurs Wiedzy Realioznawczej O Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego DREIMAL DEUTSCH. Konkurs ten, przygotowywany przez Uniwersytet Warszawski oraz Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza…

Accessibility Toolbar