Życie jest snem – zapoznanie się z malarstwem Caravaggia

Tym razem – uczniowie klasy IIO w dniu 10.12.2021 wzięli udział w lekcji muzealnej „Życie jest snem – zapoznanie się z malarstwem Caravaggia