Wycieczka integracyjna na paintball

W ramach Mikołajek uczniowie klasy IO wzięli udział w wycieczce integracyjnej na Paintball. Celem wycieczki była nie tylko integracja zespołu klasowego, ale również propagowanie zdrowej rywalizacji opartej na zasadzie fair play, promowanie i upowszechnianie sportu oraz aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu i co najważniejsze dobra zabawa.