Od wtorku do czwartku w naszej szkole w klasach I i II przeprowadzane są lekcje nt. „Odpowiedzialności prawnej uczniów oraz hejtu w sieci” przez Pana Tomasza Lipińskiego – funkcjonariusza pruszkowskiej Straży Miejskiej.

Uczniowie zdobywają wiedzę na temat przepisów prawa i ich interpretacji, które mogą zostać zastosowane w ich kategorii wiekowej w przypadku popełniania różnych wykroczeń czy przestępstw. Są uświadamiani co jest karalne i jakie kary mogą zostać nałożone, czym jest ograniczenie wolności i praca społeczna. Ponadto wspólnie analizują postawę hejtu, podają przykłady nieodpowiednich zachowań w internecie oraz poznają metody działania hejterów. Poznają różnice między krytyką a hejtem. Wyposażani są także w informację o możliwości otrzymania anonimowego wsparcia pod numerem telefonu 116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci młodzieży.

Accessibility Toolbar