W Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu odbył się Międzywojewódzki Turniej Mechaników Samochodowych.

Zadania finałowe postawione przed uczestnikami z pozoru wydawały się łatwe, ale w rzeczywistości tak nie było. Wymagały od uczniów wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych. Prowadzenie takich turniejów wprowadza pozytywną rywalizację między uczestnikami i motywuje ich do zgłębiania tajników zawodów, w których się kształcą.

Nasz uczeń klasy o IIIDS na kierunku technik pojazdów samochodowych Filip Śledziewski sprostał zadaniom i zajął 4 miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Accessibility Toolbar