LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO TECHNIKUM

 

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 
 
W dniach 1-3sierpnia przeprowadzony zostanie etap I rekrutacji uzupełniającej – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym drogą elektroniczną – przy pomocy jednego z dwóch formularzy elektronicznych znajdujących się w ww. terminie na stronie szkoły http://www.zsnr1-pruszkow.com 
 
– formularz dla kandydatów, którzy NIE brali udziału w rekrutacji do Zespołu Szkół Nr1 – wymagane dostarczenie dokumentów (świadectwa oraz zaświadczenia) oraz podpisów na wniosku
– formularz dla kandydatów, którzy BRALI udziału w rekrutacji do Zespołu Szkół Nr1
 
 
Rekrutacja zostanie przeprowadzona na poniższe kierunki:
 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 10 osób
 
TECHNIKUM
  • technik budownictwa – 1 osoba
  • technik ekonomista – 4 osoby
  • technik informatyk – brak dodatkowego naboru
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – brak dodatkowego naboru 
  • technik pojazdów samochodowych – 5 osób
 
 

Accessibility Toolbar