ELEKTRONICZNE PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW – 1 – 3 sierpnia 2022r. do:
1. 5-letniego Technikum
 – technik budownictwa – 1 miejsce
 – technik ekonomista – 4 miejsca
 – technik pojazdów samochodowych – 5 miejsc
2. 3-letniej Branżowej Szkoły I  stopnia – 10 miejsc

WNIOSEK NOWEGO KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ (dla kandydata, który nie składał wniosku w rekrutacji właściwej do naszej szkoły) – https://forms.office.com/r/4Viw0dAg1n
 
 
WNIOSEK KANDYDATA  O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ – powtórna rekrutacja (dla kandydata, który składał wniosek w rekrutacji właściwej do naszej szkoły) – https://forms.office.com/r/HLGBi6TmXy
 
 
 

Prosimy o uzupełnienie wniosku o potrzebne dokumenty do 3.08

PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI REKRUTACJI

 

UWAGA!!!

W przypadku, gdy we wniosku o przyjęcie do szkoły w sekcji  6 w punkcie „ Do 3 sierpnia 2022r.  – w celu uzupełnienia wniosku Kandydat dostarczy do szkoły poniższe dokumenty
 
 
 

Accessibility Toolbar