Zamawiający: Powiat Pruszkowski– Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Remont sanitariatów damskich I i II piętro w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie.

Więcej informacji na stronie e-zamówienia – LINK

 

 

Accessibility Toolbar