Uczniowie naszego Technikum dołączyli do XIX Edycji Programu InstaLing. Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych.

Nauczyciel przydziela słówka z realizowanego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.
 
Przyswajanie słownictwa jest podstawowym elementem nauki każdego języka obcego. Dla wielu uczniów jest to najtrudniejszy element nauki, najżmudniejszy i wymagający najwięcej czasu.  Oczywiście. Każdy uczeń to wie, bo każdy nauczyciel wciąż przypomina o systematycznej nauce. Niby w teorii wszystko proste, ale w praktyce jakoś nie wychodzi.
 
Aplikacja Insta.ling pozwala uczniom systematycznie i bez zbędnego wysiłku zdobywać nową wiedzę. Zamiast wielogodzinnych zrywów tuż przed sprawdzianem, uczniowie motywowani są do systematycznej codziennej kilkuminutowej sesji powtarzania materiału. Uczniowie codziennie logują się do Programu Insta.Ling i wykonują  powtórkę kilkunastu słówek, wprowadzonych uprzednio przez nauczyciela języka angielskiego. Sesja zajmuje średnio od 2 do 8 minut. Po każdej wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy.
 
Nauczyciel monitoruje pracę uczniów w systemie i co miesiąc na podstawie raportu systematyczności nagradza uczniów ocenami cząstkowymi z języka angielskiego. Również rodzice mogą zaangażować się w naukę dzieci i obserwować ich postępy. W tym celu powinni założyć konto Insta.Ling dla Rodzica i podłączyć konto szkolne dziecka.
 
Takie podejście zapewnia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie czasu i pracy, a dzięki formie quizu nauka staje się przyjemnością. Mamy nadzieję, że dzięki tej aplikacji nauka słówek stanie się łatwiejsza i przyjemniejsza a wszystkim jej użytkownikom życzymy wytrwałości  i powodzenia na kartkówkach i sprawdzianach. 😊
 

Więcej na stronie https://instaling.pl/

Accessibility Toolbar