W dniach od 13 do 23 września w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie zostało przeprowadzone szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie było realizowane w ramach projektu Unijnego „ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA – program rozwijania kompetencji kluczowych niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego”. Realizatorem projektu jest Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie a uczestnikami byli wszyscy nauczyciele, administracja i obsługa naszego Zespołu Szkół nr 1.

Prowadzącą zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej była pani dr Ada Holak – ratownik medyczny i wykładowca z Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.

Celem szkolenia było przygotowanie teoretyczne i praktyczne nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i młodzieży oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

W kilkugodzinnym programie znalazły się wykłady, prezentacje oraz ćwiczenia. Każdy uczestnik uczył się jak poprawnie wezwać odpowiednie służby, wykonać RKO, opatrunek, czy unieruchomić złamaną kończynę. W trakcie szkolenia odbyły się praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem fantomu osoby dorosłej i dziecka oraz ćwiczenia z obsługi i zastosowania defibrylatora.
Szkolenie odbyło się miłej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy zadawali dużą ilość pytań, wykazywali ogromne zaangażowanie i czynny udział w prezentowanych ćwiczeniach, co niewątpliwie było dużą zasługą prowadzącej szkolenie p. Ady.

 

Więcej informacji o projekcie ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA:

https://www.wsr.edu.pl/regionalny-rozwoj-uczelni/zdrowe-zycie-i-zdrowa-kariera-program-rozwijania-kompetencji-kluczowych-niestandardowych-odbiorcow-szkolnictwa-wyzszego/bezplatne-szkolenia-dla-osob-doroslych-mazowsze/

https://www.wsr.edu.pl/regionalny-rozwoj-uczelni/zdrowe-zycie-i-zdrowa-kariera-program-rozwijania-kompetencji-kluczowych-niestandardowych-odbiorcow-szkolnictwa-wyzszego/bezplatne-szkolenia-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych-mazowsze/

 

Accessibility Toolbar