ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/22 DNIA 01.09.2021 r.

SALA GIMNASTYCZNA – GODZ. 9.00
kl. I A (technik informatyk)
kl. I D (technik budownictwa)
kl. I E (branżowa szkoła I stopnia)
kl. II A (technik informatyk)

Po spotkaniu w sali gimnastycznej zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami:
Kl. I A Tech.– sala 5 – p. J. Kobierski
Kl. I D Tech. – sala 105 – p. A. Sęczek
Kl. I E BS I° – sala 4 – p. D. Zieliński

SALA GIMNASTYCZNA – GODZ. 10.00
kl. I AE (technik informatyk i technik ekonomista)
kl. I O (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)
kl. I S (technik pojazdów samochodowych)

Po spotkaniu w sali gimnastycznej zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami:
Kl. I AE Tech.– sala 115 – p. E. Maksymowicz
Kl. I O Tech. – sala 106 – p. M. Ptak
Kl. I S Tech. – sala 101 – p. R. Bartoszewicz

Uczestników (uczniów i nauczycieli) prosimy o osłonę ust i nosa oraz dezynfekowanie rąk przy wejściu do budynku szkoły. Zgodnie z zapisem w Statucie naszej szkoły na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego uczniów obowiązuje strój galowy. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy zaprosić Rodziców naszych Uczniów na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Rodziców serdecznie zapraszamy na zebranie w dniu 9 września 2021 r. (harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym).

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/22 DNIA 01.09.2021 r.
Spotkania z wychowawcami w salach godz. 9.00:
– kl. II E BS – s. 101 – p. A. Sarnacki
– kl. III E BS – s. 8 – p. J. Jeziorski
– kl. III F BS – s. 115 – p. A. Zwierzchowski
– kl. III G BS – świetlica – p. K. Surmak
– kl. II AE T – s. 203 – p. I. Krzycka
– kl. II DS T- s. 216 – p. I. Domachowska – Lipka
– kl. II O T – s. 02 – p. E. Magda

Spotkania z wychowawcami w salach godz. 10.00:
– kl. III A T – s. 101 – p. D. Kolibska
– kl. III E T – czytelnia – p. M. Zgiet
– kl. III OS T- s. 8 – p. E. Kowalska
– kl. III AP T – s. 201 – p. Ł. Szymański
– kl. III DSP T – s. 205 – p. J. Chęć
– kl. III EOP T – s. 103 – p. A. Mączka

Spotkania z wychowawcami w salach godz. 10.30:
– kl. IV A T – s. 207 – p. J. Rucikowski
– kl. IV AE T – s. 102 – p. E. Kaczyńska
– kl. IV DO T – s. 215 – p. I. Gwiazdowska
– kl. IV S T – s. 104 – p. E. Tracz

Accessibility Toolbar