W dniach 3-5 sierpnia 2021r. do godz. 15:00 trwa składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków – rekrutacja uzupełniająca za pomocą formularza elektronicznego.

 

Wniosek po wypełnieniu zostanie wydrukowany przez komisję rekrutacyjną na terenie szkoły.

UWAGA
W celu POTWIERDZENIA woli udziału w rekrutacji uzupełniającej RODZIC kandydata podpisuje osobiście wydruk do 10 sierpnia 2021r. Brak podpisu jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

!!! W przypadku udziału kandydata w rekrutacji podstawowej (17 maja – 14 lipca 2021r.) i podpisaniu wniosku przez rodzica do 15 lipca 2021r. nie jest wymagany podpis wniosku do rekrutacji uzupełniającej.

Accessibility Toolbar