Komunikat

kwi 23, 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek zostają przedłużone do 2 maja br.

W związku z powyższym młodzież naszej szkoły kontynuuje naukę w trybie on-line na dotychczasowych zasadach.

Jednocześnie, informujemy, wszyscy uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia br. odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

O wznowieniu zajęć decyduje pracodawca – prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikowi OHP.

Od poniedziałku, 26 kwietnia do 21 maja 2021r. br. praktyki zawodowe uczniów klas:

  • IIIAE gr.E, IIIDO i IIIS Technikum – realizowane są w zakładach pracy,  o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu;
  • IIIA i IIIAE gr.A Technikum – odbywają się w trybie on-line (szkolenie).

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Accessibility Toolbar