Komunikat

kwi 18, 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r.  obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek zostają przedłużone do 25 kwietnia. W związku z powyższym młodzież naszej szkoły kontynuuje naukę w trybie on-line na dotychczasowych zasadach.

Jednocześnie, informujemy, uczniowie III klas Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 19 kwietnia br. mogą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

O wznowieniu zajęć decyduje pracodawca – prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikowi OHP.

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. dla uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (klasy III Technikum) w sesji czerwiec-lipiec br., wznowiona zostaje realizacja zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu w trybie stacjonarnym na terenie CKZ Grodzisk Mazowiecki i CKZ Warszawa przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, zgodnie z obowiązującym przed zaostrzeniem obostrzeń planem zajęć.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Accessibility Toolbar