EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA EWD 2018-2020

Edukacyjna wartość dodana określana jest jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego np. nauki w szkole ponadpodstawowej. 
Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność, wartość bliska zeru to tzw. szkoła neutralna.