Zgodnie z nowym rozporządzeniem okres nauki zdalnej w naszej szkole zostaje przedłużony do dnia 14 lutego 2021 r. Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

W szkole można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę.

Ponadto w odniesieniu do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe utrzymane zostały rozwiązania umożliwiające prowadzenie kształcenia praktycznego z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, kontynuują zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

 
 
 
 

Accessibility Toolbar