Zgodnie z otrzymaną informacją od dnia 30.11.br wznowione zostają zajęcia praktyczne dla uczniów klas Technikum w CKZ Grodzisk Mazowiecki oraz Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie.

Uczniowie szkół branżowych pierwszego stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. O wznowieniu zajęć decyduje pracodawca – prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikowi OHP.

 
Zajęcia praktyczne realizowane od 9.11.2020 w formie stacjonarnej w budynku szkoły w klasach IVA, IVB, IVDO, IVES oraz IIIAE (gr. E) są kontynuowane wg podanego wcześniej harmonogramu.
 
 
Od dnia 7.12.2020r. na terenie szkoły będą realizowane zajęcia dla klas III DO (gr.O), II EOP (gr.O) oraz II OS (gr.O). Harmonogram został przekazany za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
 
Harmonogram:
 

Accessibility Toolbar