Informuję, że w związku ze zmianami terminów egzaminów maturalnych egzaminów z kwalifikacji zawodowych  ulegają zmianie terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

  1. dni 4 – 6 maja są dniami zajęć dydaktyczno –wychowawczych, w których odbywa się zdalne nauczanie;
  2. ze względu na egzaminy maturalne dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są: 8 – 10 czerwca 2020
  3. ze względu na egzaminy z kwalifikacji zawodowych dniami wolnymi są: 22- 23.06

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Accessibility Toolbar