Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 MARCA 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 MARCA 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:
1. Zawiesza się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w dniach 25 marca – 10 kwietnia 2020 r.,  to znaczy, że na terenie szkoły nie będą odbywać się żadne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
2. W tym okresie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze będą prowadzane zdalnie poprzez dziennik elektroniczny Librus, usługę Microsoft Teams, platformę epodręczniki oraz poprzez ustalony indywidualny z nauczycielem/wychowawcą sposób elektroniczny lub telefoniczny.
3. Zobowiązuję wszystkich uczniów do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych zdalnie przez nauczycieli oraz wykonywania ich poleceń dotyczących realizacji treści kształcenia.  W okresie 25.03 – 10.04 praca zdalna uczniów będzie oceniana. 
4. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i uczniów do  regularnego śledzenia bieżących wiadomości przesyłanych  w dzienniku Librus. 

Joanna Łyżwińska

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica

Accessibility Toolbar