UWAGA! Odwołanie DNIA OTWARTEGO

Informujemy, że w aktualnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, Dzień Otwarty zaplanowany na 19 marca 2020 r. zostaje odwołany.

Zachowanie przez Szkołę zalecanych środków bezpieczeństwa jest podyktowane dobrem wszystkich osób uczestniczących w tym wydarzeniu .