Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: 

  1. w części ustnej z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego
  2. w części pisemnej z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki – na poziomie podstawowym, oraz na poziomie rozszerzonym z co najmniej jednego wybranego przedmiotu.

ODSETEK SUKCESÓW:

zdawalnoscZdawalność egzaminu maturalnego w naszym Technikum jest wyższa o około 10 punktów procentowych od zdawalności tego egzaminu w województwie czy kraju.

PORÓWNANIE ZDAWALNOŚCI W PRZEDMIOTACH

zdawalnosc_przedmioty

PORÓWNANIE ŚREDNICH  WYNIKÓW Z PRZEDMIOTÓW

sredni_wynik_przedmioty

Średnie wyniki procentowe w naszym Technikum są z każdego przedmiotu obowiązkowego wyższe od średnich województwa czy kraju.

 

Accessibility Toolbar