Szanowni kandydaci do naszego Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica!

Szkolna Komisja Rekrutacyjna informuje, iż listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do naszego Zespołu Szkół zostaną podane do publicznej wiadomości, tj. zostaną wywieszone w budynku szkoły zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

Jednocześnie informujemy, iż w/w listy nie zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz nie będą udzielane żadne informacje telefoniczne dotyczące list rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów/rodziców kandydatów

Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

Accessibility Toolbar