W dniach 15 lutego 2018 r. oraz 5 i 6 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu. W projekcie wzięli udział uczniowie wszystkich klas Gimnazjum oraz uczniowie IDO, I ES i IIDO Technikum. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej,  został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się jak dbać o swój wizerunek na portalach społecznościowych, jakie zachowania w sieci są bezpieczne, a jakie ryzykowne. Rozmawiali o konsekwencjach jakie niesie publikowanie lub przesyłanie różnych informacji o nas. Poświęcili też czas na zastanowienie się nad korzystaniem z zasobów sieci i przestrzeganiem praw autorskich .

 Uczniowie Szkoły Branżowej uczestniczyli w warsztatach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze Straży Miejskiej w dniach 5,6 i 10 kwietnia 2018 r.

W tych samych dniach nauczyciele i rodzice w czasie swoich warsztatów mieli okazję dowiedzieć się jak legalnie wykorzystywać zasoby Internetu w edukacji, a także jak kształtować właściwe postawy młodzieży wobec opublikowanych w Internecie utworów. Zastanawiali się również jak wykorzystać zainteresowanie i aktywność młodzieży w sieci do rozwijania pasji, uczenia się nowych umiejętności.

Accessibility Toolbar