15-17 WRZEŚNIA

24.EDYCJA AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA PRZEBIEGA POD HASŁEM:

„Nie ma śmieci – są surowce”

Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Ukazywać także będziemy korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.

Jak co roku również nasi uczniowie aktywnie wzięli udział w akcji.

 Sprzątanie Świata”  to wspólna lekcja poszanowania środowiska!

Accessibility Toolbar