Młodzi ludzie coraz częściej myślą już teraz nie tylko o studiach, ale też o tym, co dalej, bo mają świadomość wymagań, jakie stawia rynek pracy.

8 września 2017 klasy: IVAE i IVAD pojechały na wycieczkę do Warszawy, aby wziąć udział w Warszawskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2017.

Maturzyści  uzyskali  komplet porad i informacji na temat matury, jak również wymagań rekrutacyjnych, co pozwali im odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe. Ponadto wysłuchali wykładu: Jak zdać maturę z matematyki?

Od przedstawicieli uczelni, uzyskali informacje, jak wygląda kształcenie na interesujących ich kierunkach, jakie są progi punktowe uprawniające do dostania się na dany kierunek, jakie są możliwości ubiegania się np. o stypendium. Ale też dowiedzieli  się, jak wygląda oferta pozanaukowa: sport, kultura, koła, życie studenckie. Mieli możliwość  porozmawiania z fachowymi doradcami kariery.

 Niektóre stoiska prezentowały efektywne metody nauki i zwalczania maturalnego stresu.

Maturzyści już wiedzą wszystko na temat przebiegu egzaminów, a także kryteriów oceniania.

 

Matura już w maju. Życzymy powodzenia.

Accessibility Toolbar