W dniu 2 grudnia 2016 r. uczniowie uczący się w zawodzie Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Fundacja UpStarter. Tytuł szkolenia to: ?Pozyskanie nowej wiedzy oraz umiejętności z ochrony środowiska przez mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego przy wykorzystaniu metody Design Thinking?. Uczniowie podczas szkolenia prowadzonego metodą aktywną, mieli okazje współpracować z uczniami i nauczycielami z innych szkół a także z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Accessibility Toolbar