Spotkanie z ławnikiem

W klasach I oraz IVES Technikum oraz IIIF ZSZ w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie odbyły się spotkania z byłym ławnikiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie oraz członkiem Rady Seniorów Panem Jerzym Gwardys.