Od września 2016 ruszamy, we współpracy z Fundacją Polskiej Akademii Nauk, z realizacją kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt. ?Kalejdoskop kompetencji?, w ramach programu RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 ?Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).


Tym razem beneficjentami projektu jest 298 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 i klas I-II Technikum. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu umiejętności kluczowych uczestników zarówno z języka polskiego, angielskiego i matematyki, jak i przedmiotów przyrodniczych, a także nabycie przez nich podstawowej wiedzy praktycznej z zakresu programowania komputerowego. Na uczniów czekają dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające, laboratoryjne, informatyczne, a także warsztaty psychoedukacyjne pogłębiające istotne umiejętności społeczne. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach o zróżnicowanym poziomie wsparcia. Nowoczesne, aktywne metody i formy pracy, zwiększona liczba ćwiczeń, a także pomoce i materiały dydaktyczne zakupione w ramach projektu, powinny przyczynić się do wzrostu istotnych kompetencji uczestników. Ma to zasadnicze znaczenie dla ich dalszego kształcenia, a w przyszłości ? funkcjonowania w sferze społecznej i zawodowej.

Jest to już 4. projekt, na realizację którego szkoła pozyskała fundusze unijne. Działania w ramach poprzednich projektów były skierowane do uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dzięki dodatkowym zajęciom uczestnicy w znaczącym stopniu poprawili swoje umiejętności, zdobyli certyfikaty językowe i nowe kwalifikacje zawodowe. Miało to swoje przełożenie zarówno na wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, jak i na decyzje Absolwentów dotyczące dalszego kształcenia się oraz sukcesy na rynku pracy. Dzięki realizacji tych projektów spełniły się marzenia o nauczaniu z szerokim wykorzystaniem multimediów i technik informacyjnych, specjalistycznych programów komputerowych oraz odpowiednich pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu technicznego, pomiarowego i laboratoryjnego do pracowni kształcenia zawodowego. Dziś w naszej szkole jest 16 pracowni wyposażonych w tablice multimedialne, rzutniki, ekrany i stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Taka infrastruktura pozwala na zwiększenie atrakcyjności zajęć i przyczynia się do większej efektywności pracy, co szczególnie uwidacznia się w wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów z kwalifikacji zawodowych.

Accessibility Toolbar