W tym roku dzień 1 września powitaliśmy w naszej szkole wyjątkowo uroczyście. Oprócz tradycyjnej akademii szkolnej i spotkań z wychowawcami, byliśmy współorganizatorami i uczestnikami Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017, która miała miejsce właśnie w naszym Zespole. W wydarzeniu brali udział: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś, Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński, Piotr Uściński – Poseł na Sejm RP, Jan Żychliński – Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, burmistrzowie i wójtowie gmin, członkowie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i radni powiatowi, naczelnicy wydziałów edukacji, dyrektorzy szkół, duchowni, prezesi i dyrektorzy firm oraz instytucji współpracujących ze szkołą, komendant Hufca OHP w Pruszkowie oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ?Budowlanka, a także wielu innych znamienitych gości.

Po wprowadzeniu Sztandaru Zespołu Szkół Nr1 im. S. Staszica i odśpiewaniu hymnu państwowego, wszystkich zgromadzonych powitała Pani Joanna Łyżwińska ? Dyrektor naszej placówki, a szczególnie serdecznie – uczniów i ich rodziców. Gospodarz terenu – Starosta Pruszkowski, po odczytaniu listu od Prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego Małżonki oraz imiennym przywitaniu gości, chwalił naszą szkołę za jej prężny rozwój i osiągnięcia uczniów, a także życzył kolejnych sukcesów w rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera w swoim przemówieniu również złożył najlepsze życzenia uczniom i nauczycielom na całym Mazowszu oraz zaznaczył, że edukacja to fundament każdego państwa, które chce się rozwijać. Przypomniał również o potrzebie wsparcia szkół przez administrację publiczną.

?Życzę dyrektorom, nauczycielom, uczniom oraz wszystkim pracownikom szkół satysfakcji z podejmowanych działań i osiągania wytyczonych celów? ? powiedziała podczas swojego wystąpienia Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, która wraz z Wojewodą oficjalnie rozpoczęła rok szkolny tradycyjnym dzwonkiem.

Część oficjalną zakończył coroczny wymarsz delegacji młodzieży z kwiatami i zniczem pod tablicę upamiętniającą 24. pracowników elektrowni poległych i zamordowanych w latach 1939-1945.

Uroczystość zwieńczył spektakl słowno – muzyczny, przygotowany przez uczniów Gimnazjum i Technikum, pod kierunkiem pań polonistek: Heleny Sarnackiej i Anny Sęczek. Znalazły się w nim wspomnienia z tegorocznych wakacji przeplatane piosenkami, które wspólnie z uczniami śpiewali zaproszeni goście. Wykonawcy przypomnieli też wszystkim o 1. września 1939 r. ? dniu niemieckiej napaści na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej, czytając fragmenty pamiętników uczniów, którym 77 lat temu niedane było cieszyć się z pójścia do szkoły. Zgromadzeni nagrodzili naszych artystów gromkimi brawami.

Po zakończeniu uroczystości goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły.

Accessibility Toolbar