Uroczysta Msza Świętą N.M.P.

My tez dziś świętujemy 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Poczet Sztandarowy ZS nr 1 wziął udział w uroczystej Mszy Świętej N.M.P. Była to dla nas piękna lekcja patriotyzmu.