V edycja Konkursu pn. „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność ogłosić, że po raz piąty organizowany jest Konkurs pn. „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”. To wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest promocja twórczości Wojciecha Młynarskiego oraz zachęcanie młodzieży do wyrażania się poprzez piosenkę i pracę literacką.

Oto najważniejsze informacje o konkursie:

I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, we współpracy z LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

II. Uczestnicy Konkursu
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I – VIII) oraz uczniów szkół średnich z powiatu pruszkowskiego.

III. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest popularyzacja i promocja twórczości Wojtka Młynarskiego oraz inspiracja młodych artystów do wyrażania siebie poprzez piosenkę literacką i literaturę.

IV. Repertuar
Uczestnicy mogą zgłosić wykonanie jednej piosenki Wojtka Młynarskiego lub jedną pracę literacko-poetycką inspirowaną jego twórczością.

V. Harmonogram Konkursu
Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 18 do 29 września 2023 roku.
– Ocenę wykonań i wyłonienie laureatów przewidujemy od 1 do 19 października 2023 roku.
– Koncert Laureatów Konkursu odbędzie się 21 października 2023 roku w LO im. T. Zana w Pruszkowie.

VI. Ocena
Ocena wykonań i prac literacko-poetyckich będzie dokonywana przez Komisję Konkursową, która kierować się będzie przede wszystkim walorami artystycznymi i oryginalnością.

VII. Wyniki konkursu
Komisja Konkursowa przyzna po trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Istnieje również możliwość odstąpienia od przyznania wyróżnienia w danej kategorii.

VIII. Założenia Organizacyjne
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach LO im. T. Zana w Pruszkowie (https://www.zan.pruszkow.pl/) oraz Towarzystwa Absolwentów Zana (https://zan.org.pl/). Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: zarzad@zan.org.pl.

Dokumenty konkursowe:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Klauzula informacyjna uczestnika
  4. Plakat

Z wyrazami szacunku,

Adam Andrzejewski

Prezes Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie