ELEKTRONICZNE PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW – 15 maja – 19 czerwca 2023r. do:
1. 5-letniego Technikum
2. 3-letniej Branżowej Szkoły I  stopnia
Wypełnienie wniosku zajmie około 10 minut.

UWAGA 
Po wypełnieniu i przesłaniu wniosku (opcja na końcu)  – należy go wydrukować.
W celu POTWIERDZENIA woli udziału w rekrutacji RODZIC kandydata podpisuje  wydruk we wszystkich wskazanych miejscach.  Wniosek należy dostarczyć do kancelarii uczniowskiej wraz z wymaganymi na tym etapie dokumentami do 19 czerwca 2023r do godz. 15:00 
 
Brak podpisu lub danych w formularzu jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z procedurami ! 

Accessibility Toolbar