Od grudnia 2022r nasi uczniowie w ramach przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości  biorą udział w innowacyjnym projekcie – Branżowej Symulacji Biznesowej. To ciekawy i angażujący sposób przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości na przykładzie prowadzenia działalności gospodarczej w jednej z 19 branż. Symulacja daje możliwość rozwiązywania praktycznych problemów związanych z funkcjonowaniem nowoczesnej firmy oraz otwiera szansę praktycznego zgłębienia pojęć i terminów związanych z przedsiębiorczością. Nasi uczniowie, w trakcie rozgrywki stają się przedsiębiorcami, których zadaniem jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Podejmują realne decyzje biznesowe, zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem, analizują wyniki, wyciągają wnioski i wprowadzają zmiany w swojej strategii, by być najlepszym na wirtualnym rynku. Ponadto prowadzą zdrową rywalizację z innymi przedsiębiorcami. Ośmiu naszych nauczycieli przeszło szkolenie i otrzymało tytuł Certyfikowanego Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych.
 
Przygotowują się w sposób praktyczny i nowatorski do wejścia na lokalny rynek pracy. 

Accessibility Toolbar