Nauczyciele komisji przedmiotów matematyczno – przyrodniczych zorganizowali interdyscyplinarny konkurs ,, Jeden z dziesięciu” , który dotyczył ogólnej wiedzy z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych . Konkurs przebiegał w trzech etapach. W pierwszym etapie brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Do drugiego etapu zakwalifikowało się po dwoje uczniów z każdej klasy. Dwa pierwsze etapy odbywały się za pomocą dostępnych platform internetowych. Etap trzeci odbył się stacjonarnie 15 czerwca w obecności publiczności z klas trzecich. Do trzeciego etapu zostało zakwalifikowanych pięciu uczniów: Adam Obuchowski, Mateusz Sobiecki, Magdalena Palińska, Andrzej Jednorowski, Wiktor Makowski.

Trzeci etap składał się z dwóch rund. W pierwszej rundzie uczniowie odpowiadali na dwa pytania w wylosowanej kolejności. Do drugiej rundy przechodzili uczniowie którzy odpowiedzieli prawidłowo na co najmniej jedno pytanie. W drugiej rundzie zawodnicy mieli za zadanie zdobycie jak największej liczby punktów. Gratulujemy wiedzy!

 

Accessibility Toolbar